fossiel, fossielen, fossiel, fossils, fossilien, fossiles fossiel, fossielen, fossiel, fossils, fossilien, fossiles
Fossielen Tijdschaal Vondsten Vindplaatsen Uitrusting Links Contact Home

Tijdperken van de geschiedenis der aardkorst


Hierbij de Geologische tijdschaal met daarbij de eenvoudigste vorm en termen, die tegenwoordig internationaal algemeen gebruikelijk zijn. De oudste in deze tabel opgenomen formatie, Het Cabrium, staat onderaan, omdat gezien de aardkorst in doorsnee, de oudste laag ook onderaan ligt. Bovenaan staat de periode "Kwartair", met het tijdvak "Holoceen" waarin wij nu leven.Men classificeert de tijdschaal in 3 Era's, te weten het Kaenozóïcum tot 65 miljoen jaar, het Mesozóïcum tot 225 miljoen jaar, en het Palaeozóïcum tot 570 miljoen jaar.Binnen deze hoofdclassificatie zijn weer tijdsperiodes onder te verdelen met een daarbij behorend tijdvak. Met behulp van geologische kaarten kan vrij precies bepaald worden welk gebied een bepaalde tijdvertegenwoordiging heeft. Daarmee samen valt het bepalen van de oorsprong in tijd van een gevonden fossiel.

Geologische tijdschaal, fossiel, fossielen, fossiel, fossils, fossilien, fossiles


Geografische kaart Europa | Europa in diverse tijdperken
Geografische tijdschaal

Geografische kaart Europa
Europa in diverse tijdperken
Geografische Tijdschaal

Fossielen Naar boven