fossiel, fossielen, fossiel, fossils, fossilien, fossiles fossiel, fossielen, fossiel, fossils, fossilien, fossiles
Fossielen Tijdschaal Vondsten Vindplaatsen Uitrusting Links Contact Home

Korte definitie:
Een overblijfsel van een levend wezen (plant, dier of mens), dat meer dan 10.000 jaar geleden heeft geleefd , noemt men een fossiel.


Fossielen zijn restanten van organismen of sporen van de activiteit van organismen, die in vroegere geologische tijdperken geleefd hebben. Ze hebben een bepaalde vorm en soms een bepaalde structuur behouden en geven concrete informatie over het oorspronkelijke dier of de oorspronkelijke plant. Het fossileren of verstenen is de overgang van een organisme in een fossiel, dat wil zeggen, het geheel van processen dat de levende materie omzet in een gemineraliseerd overblijfsel.

De weke delen van planten en dieren zijn na de dood onderworpen aan een snel onledingsproces. De harde delen, schalen of skeletten, verdwijnen gewoonlijk na verloop van tijd. Of het organisme als fossiel bewaard blijft, hangt af van de omstandigheden. Een eerste voorwaarde is dat het snel bedekt moet worden door afzettingen. De natuurkundige en chemische eigenschappen van de omgeving (met inbegrip van de sedimenten) zijn andere belangrijke factoren, naast de aard van het organisme zelf en de omstandigheden waaraan de afzettingen die fossielen bevatten vervolgens blootgesteld zijn geweest


(bron: De grote encyclopedie der fossielen)

Wat zijn fossielen? | Soorten fossielen | Zoeken naar fossielen
| Determinatie en Prepareren | Verhalen en belevenissen
Zoektochten

Wat zijn fossielen?
Soorten fossielen
Zoeken naar fossielen
Determinatie en Prepareren
Verhalen en belevenissen
Zoektochten

fossiel, fossielen, fossiel, fossils, fossilien, fossiles
fossiel, fossielen, fossiel, fossils, fossilien, fossiles Naar boven