fossiel, fossielen, fossiel, fossils, fossilien, fossiles fossiel, fossielen, fossiel, fossils, fossilien, fossiles
Fossielen Tijdschaal Vondsten Vindplaatsen Uitrusting Links Contact Home

Welkom op onze site.Haaientanden spitten in Mill Juni 2006
verslag volgt spoedig.


Kim, Arjan en Frank, fossiel, fossielen, fossiel, fossils, fossilien, fossilesOp deze website vind je uiteenlopende informatie welke betrekking heeft op het zoeken en verzamelen van fossielen. De onderwerpen die beschreven en getoont worden zijn vanuit een praktisch- en op eigen ervaringsniveau belicht. Dit in tegenstelling tot vele andere websites waarbij meer ingegaan wordt op de wetenschappelijke kant van de paleontologie en geologie. Onder LINKS hebben we dan ook koppelingen gemaakt naar sites die daar inhoudelijk verder op ingaan. Met praktische benadering bedoelen we onder meer het beschrijven van onderwerpen, vanuit een beginnende interesse, en voor iedereen die meer over paleontologie/geologie wilt weten, of zelf overweegt deze hobby te gaan uitoefenen. Middels het afbeelden van onze vondsten, en het hoe en wat eromheen, trachtten wij meer sympathie voor deze hobby te verwerven. Ook geven we globaal aan waar vindplaatsen zijn, en hoe je te werkt moet gaan. De vindplaatsen die aangegeven worden zijn plekken waar we zelf geweest zijn, en zijn als zodanig aanraders.

Wij (Arjan en Frank) zijn twee amateurpaleontologen die regelmatig zelfstandig op pad gaan om fossielen te zoeken. Wij doen dit niet in verenigingsverband. Wel gaat er regelmatig een introduce mee. Tijdens onze tochten houden we normen en waarde t.a.v. natuur, toestemming, de paleontologie en veiligheid altijd in acht. De zoekbestemmingen kunnen uiteenlopen tot: Zuid- Limburg, Belgie, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk. Hierbij ligt het accent bijna altijd op het buitenland. De bestemmingen worden gekozen a.d.h.v. stafkaarten of informatie verkregen via Internet. Dit kunnen steengroeves of akkerlandschap betreffen.

Onze ervaringen m.b.t. vindplaatsen zijn mede te danken aan iedereen die op een zelfde manier gegevens aanbiedt o.a. via internet. Wij hopen op onze beurt langs deze weg met onze ervaringen eveneens een (steentje) bij te dragen tot deze boeiende hobby en het vinden van fossielen.

Reacties zijn eveneens welkom.


Arjan en Frank

Home, fossiel, fossielen, fossiel, fossils, fossilien, fossiles Naar boven
 
banner fossiel, fossielen, fossiel, fossils, fossilien, fossiles